Prosimy o wprowadzenie swoich danych do poniższego formularza i kliknięcie "Zapisz".


Imię
Nazwisko  
Gmina  
Miejscowość  
Kwalifikacje
 
Miejsce pracy
(lub poprzednie miejsce pracy w przypadku emeryta)
 
Telefon
email  
 

Terminy, w których może Pani/Pan uczestniczyć w egzaminach

 
 
 
 
 
 
RODO

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 • administrator danych i kontakt do niego: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Śląski Kurator Oświaty w Katowicach, ul. Powstańców 41a, Katowice;
 • kontakt z inspektorem ochrony danych: Agata Andruszkiewicz, tel.: 326063037, e-mail: iod@kuratorium.katowice.pl;
 • cel i podstawy przetwarzania danych: wsparcie dyrektorów szkół w zapewnieniu składów zespołów egzaminacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO w związku z art. 51 pkt 10 ustawy
  z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe
 • odbiorcy danych: dyrektorzy szkół;
 • okres przechowywania danych: do końca roku szkolnego 2018/2019
 • uprawnienia na podstawie przepisów RODO: prawo dostępu do danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych.
 • inne informacje: dane osobowe nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, nie będzie stosowane profilowanie. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. Ich podanie nie jest obowiązkowe, ale ich brak uniemożliwia udostępnienie dyrektorom szkół informacji o możliwości powołania osoby, której dane dotyczą, w skład zespołów egzaminacyjnych.
 • uprawnienia na podstawie przepisów RODO: prawo dostępu do danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych.
 • inne informacje: dane osobowe nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, nie będzie stosowane profilowanie. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. Ich podanie nie jest obowiązkowe, ale ich brak uniemożliwia udostępnienie dyrektorom szkół informacji o możliwości powołania osoby, której dane dotyczą, w skład zespołów egzaminacyjnych.